ROBNO MATERIJALNO KNJIGOVODSTVO

EcoOne Robno materijalno knjigovodstvo obuhvata nabavke, skladištenja, potrošnju i prodaju robe, te evidenciju svih ostalih materijala i sitnog inventara koji se nabavlja za potrebe organizacije.

Modul omogućava vođenje evidencije prometa artikala prema skladišnim objektima kroz kreiranje različitih vrsta dokumenata, obezbeđujući materijalnu i skladišnu funkcionalnost. Za sve dokumente za koje se definiše šema knjiženja postoji automatski prenos u odgovarajuće naloge EcoOne Finansijskog knjigovodstva.

BENEFITI

 • Automatska optimizacija u svim segmentima modula koja omogućava logičan sled povezanih aktivnosti
 • Ergonomija dizajna i veća produktivnost rada kroz usklađene korake
 • Efikasno upravljanje magacinima uz operabilnu dokumentaciju
 • Centralizovana kontrola, precizne informacije o dinamici prometa i stanja zaliha
 • Logičko navođenje na kontrolu unesenih vrednosti i preciznije tumačenje
 • Izvještavanje u realnom vremenu, što pruža prednosti analitičkom pristupu ad-hoc odlučivanja
 • Potpuna integrisanost sa finansijskim računovodstvom
 • Potpuna integrisanost sa modulima prodaje i nabavke
 • Domaći proizvod koji nezavisno od delatnosti organizacije omogućava jednostavnost internih procesa
 • Pravovremeno alarmiranje o nivou zaliha, shodno referentnim vrednostima

FUNKCIONALNOSTI

 • Definisanje osnovnih podataka o artiklu i ostalih atributa.
 • Vođenje svih tipova organizacionih jedinica.
 • Evidencije prijema i izdavanja robe.
 • Uskladištenja i rascarinjenja carinskih magacina.
 • Praćenje internog (međuskladišnog) kretanja robe i materijala.
 • Izrada popisa (redovnih i vanrednih) uz obradu razlika po popisima, te automatsko kreiranje početnog stanja po otvaranju nove poslovne godine.
 • Trgovačka knjiga, kartice i cjenovnik artikala.
 • Klasifikovanje artikala u neograničenom broju klasifikacija.
 • Prikaz promena po količinskom i finansijskom zaduženju i razduženju objekta.
 • Upravljanje zalihama.
 • Nabavka i utrošak materijala.
 • Evidencija i praćenje sitnog inventara.
 • Magacinsko (količinsko) poslovanje.

IZVEŠTAJI

 • Potrošnja robe sa lagera koji omogućava pregled izdate robe
 • Starosna struktura zaliha
 • Rekapitulacija prometa po grupama, sumarni pregled prometa magacina
 • Rekapitulacija izdatnica po mestima troška
 • Rekapitulacija prometa po artiklu/partneru
 • Starosna struktura zaliha
 • Pregled primki po dobavljačima, filtriranja prikazanih podataka po artiklu ili grupama artikala
 • Mogućnost organizovanja podataka po vrstama i grupama artikala u odabranom vremenskom periodu

MODULI