POSLOVNA INTELIGENCIJA

EcoOne Poslovna inteligencija omogućava krajnjim korisnicima da kreiraju kompleksne analize izvornih podataka i izveštaje nad kreiranim analizama. Za uspešne analize formirano je skladište podataka, prilagođeno korisničkim zahtevima. Nad podacima se mogu formirati odgovarajući modeli podataka kako bi se pokrili određeni segmenti poslovanja.

Zahvaljujući detaljnom pregledu prošlih i aktuelnih poslovnih aktivnosti, ova rešenja omogućavaju predviđanje budućih trendova. Izuzetno ih je jednostavno koristiti, obzirom da predstavljaju nadogradnju postojećeg IT sistema kompanije, a svim učesnicima procesa odlučivanja pružaju jasnu sliku o poslovanju.

Namenjen je menadžerima svih nivoa, poslovnim i finansijskim analitičarima i krajnjim korisnicima za obavljanje svakodnevnih pregleda i analiza. U današnje vreme, kvalitetna informacija znači priliku za bolje rezultate poslovanja.

BENEFITI

  • Krajnji korisnici mogu samostalno kreirati izveštaje i statistike nad podacima koji su objedinjeni na jednoj centralnoj lokaciji
  • Korisnici mogu zahtevati da se određeni izveštaji podese za slanje u vremenski regularnim terminima

FUNKCIONALNOSTI

  • Podaci se objedinjavaju u jednu centralnu bazu podataka modelovanu da obuhvati sve bitne aspekte analize poslovanja.
  • Prilikom migracije podataka sa izvornih jedinica u skladište podataka, podaci se prečišćavaju prema propisanim poslovnim normama i pravilima.
  • Excel, kao deo Office paketa, se može koristiti kao direktna komunikacija sa višedimenzionalnim podacima i nudi veliki broj alata i funkcija za analizu podataka.
  • Dopunjavanje podataka u skladište nakon inicijalnog presipanja se može obavljati prema zahtevanim vremenskim okvirima, zavisno od korisničkih zahteva.
  • Podaci u skladištu podataka se mogu verzionisati na nekoliko nivoa zavisno od potrebe čuvanja informacija o izmenama.

MODULI