EcoOne Enterprise pack

Pokriva rad preduzeća sa kompleksnijim poslovnim procesima i rad onih poslovnih subjekata koji pokazuju tendenciju rasta i proširenja obima posla.

Niz različitih i naprednih funkcionalnosti garantuju korisniku produktivan, a široka paleta izveštaja transparentan rad. Paket obuhvata različite funkcionalnosti koje čine jedinstvenu celinu, dok sa druge strane nudi mogućnost nadogradnje dodatnim alatima i tehnologijama zbog specifičnih potreba preduzeća.

  • Automatizacija finansija omogućava integraciju podataka koji se javljaju u finansijama. Na ovaj način mogućnost greške svedena je na minimum, ubrzali smo procese rade i podigli nivo efikasnosti odluka.
  • EcoOne servis omogućava detaljne evidencije vezane za radna mesta, evidentiranja ugovora o radu, rešenja o godišnjim odmorima i druge izveštaja vezane za kadrovsku evidenciju, obračun plata i dohodaka. EcoOne vrši generisanje svih finansijskih izveštaja.
  • Rešenje pruža mogućnosti za definisanje normativa i izradu radnih naloga kojima se evidentira količina gotovih proizvoda. Detaljni prikazi promene stanja materijala, kao i svih vrsta ulaznih i izlaznih faktura. Kreiranje PDV prijave i kontrola PDV-a. Definisan je sistem upravljanja ugovorima o servisiranju i praćenje servisnih operacija.
  • EcoOne omogućava jednostavnu i preglednu evidencija ulazno/izlazne dokumentacije i mogućnost vezivanja skeniranog dokumenta za zapis i stvaranje digitalne arhive.
  • Kroz automatizovan proces obrade putnih naloga i vođenjem računa o direktnim i indirektnim troškovima, koji nastaju u ovom segmentu, naš sistem će učiniti vaše poslovanje bržim i jednostavnijim. Takođe, kroz evidenciju o servisima vozila, proteklim kvarovima, alarmiranju o isteku registracija i osiguranja vozila, EcoOne servis će sigurnost i administrativne zahteve kompanije podići na viši nivo.

+skladišni prostor po korisniku 750MB


Jednokratni paket za organizaciju bez naknade:
SERVICE DESK: 60min
ONLINE OBUKA: 45min
BACK UP jednom godišnje (na zahtev korisnika): USB

38,30€

mesečno
po korisniku

Sistem izveštavanja

50+ izveštaja

Skladišni prostor

750 MB po korisniku

Godišnji back up podataka

USB

Jednokratni paket za organizaciju

Service Desk (obračun na 10 min): 60min

Obuka - Online: 45min