PLAĆANJA

EcoOne Plaćanja omogućava kreiranje virmana, kao i naloga za inostrana i trezorska plaćanja. Ovaj modul je povezan sa modulima Fakture/Finansije/Plate pa je moguće generisanje naloga za plaćanje iz ovih modula.

Modul obezbeđuje elektronsko popunjavanje virmana, njihovo štampanje i plaćanje korišćenjem elektronskog bankarstva.

BENEFITI

 • Smanjeno vreme kreiranja naloga za plaćanje i jednostavno povezivanje sa elektronskim bankarstvom
 • Praćenje uplata za dospela dugovanja
 • Kreiranje trezorskih plaćanja i njihovo slanje u vidu izveštaja nadležnom ministarstvu

FUNKCIONALNOSTI

 • Omogućava rad sa nalozima za plaćanje unutar države partnera i u inostranstvu.
 • Plaćanje ulaznih faktura onih firmi koje se finasiraju iz budžeta.
 • Integracija je izvršena generisanjem fajla sa nalozima za plaćanje po specifikaciji koju podržava konkretna aplikacija za elektronsko bankarstvo i njegovim uvozom u aplikaciju.
 • Pregled svih naloga grupisanih po statusu u kom se nalaze.
 • Virman i nalog za inostrano plaćanje je moguće štampati na predefinisani obrazac.

IZVEŠTAJI

 • Štampanje inostranih plaćanja
 • Štampanje virmana
 • Virmani grupisani po statusu
 • Nalog plaćanja
 • Plaćanja preko određenog iznosa

MODULI