EcoOne on Cloud

EcoOne Servis

EcoOne servis predstavlja poslovno softversko rešenje ERP klase koje omogućava integraciju poslovnih procesa preduzeća i njihovo efikasno upravljanje. Servis je podeljen u softverske pakete koji odgovaraju specifičnim potrebama preduzeća zavisno od njihove veličine i privredne grane u kojoj posluju uz puno uvažavanje pozicioniranosti finansijske funkcije unutar njihove organizacije.

Prednosti korišćenja EcoOne servisa...

  • Smanjenje troškova i povećanje efikasnosti
  • Izbegavanje redundantnog unosa podataka
  • Jedinstven sistem koji upravlja svim resursima umesto više odvojenih modula
  • Laka razmena podataka između različitih organizacionih dielova
  • Pružanje podataka o performansama svih organizacionih dielova, što omogućava lakšu analizu poslovanja, planiranje i donošenje odluka
  • Alarmiranje korisnika o vremenski bitnim događajima za poslovne procese

Kome je namenjen?

EcoOne servis namenjen je preduzećima koja posluju u različitim vertikalama biznisa, a spadaju u kategoriju malih i srednjih preduzeća. Osnovni cilj servisa je unapređenje poslovanja privrednih subjekata uz korišćenje svih benefita SaaS modela distribucije. Kako bi se što bolje pokrile poslovne potrebe preduzeća s jedne i uvažili principi finansijskih i procesnih ograničenja preduzeća s druge strane, EcoOne servis podeljen je na Standard i Enterprise pakete.

EcoOne Standard je namenjen privrednim subjektima koji deo svojih poslovnih procesa mogu da zaokruže u vlastitom preduzeću dok odgovornost za finansijski deo poslovanja prenose na knjigovodstvene agencije.

EcoOne Enterprise je namenjen preduzećima sa kompleksnijim poslovnim procesima koja imaju internu finansijsku službu. Ovim paketom korisnik će imati pokrivenost svih poslovnih aktivnosti u preduzeću.