LJUDSKI RESURSI

EcoOne Ljudski resursi održava i prati kompletnu bazu podataka o zaposlenima unutar jedne kompanije.

Precizni podaci o zaposlenima su ključni za upravljanje ljudskim resursima i ovaj modul pruža fleksibilno organizovanje i kontrolu podataka. Kartica zaposlenog daje kompletnu istoriju za svakog radnika. Informacije uključuju lične podatke, podatke o prethodnom radnom odnosu, kretanjima unutar kompanije kao i različite vrste dodatnih administrativnih podataka. Generičke statističke šifre grupisanja omogućavaju kategorizaciju zaposlenih po različitim kriterijumima.

Akcenat je stavljen na sigurnost ličnih podataka. Pristup do poverljivih informacija reguliše se autorizacijskim mehanizmom.

BENEFITI

 • Planiranje kadrova potrebnih kvalifikacija i blagovremeno obezbeđivanje istih
 • Lako razumljiv za korištenje i kreiranje ekspertskih analiza i izveštaja čak i za one korisnike koji ta znanja prethodno nisu posedovali
 • Bolje raspoređivanje i unapređivanje kadrova i njihovih zaduženja
 • Metodama upozorenja i alarma onemogućava greške korisnika
 • Vidno skraćuje vreme obavljanja svih poslova u kadrovskoj evidenciji

FUNKCIONALNOSTI

 • Pregled radnih mesta i organizacija u skladu sa pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta.
 • Unos i pregled osnovnih podataka o zaposlenima.
 • Upravljanje i praćenje pokretljivosti ljudskih resursa, unos koeficijenta složenosti, raspoređivanje radnika na radno mjesto koje je prethodno definisano sistematizacijom, kao i štampanje ugovora o radu.
 • Automatsko izračunavanje godišnjeg odmora na osnovu staža i zakonskog minimuma, kao i štampanje rešenja za godišnji odmor.
 • Olakšava kreiranje i štampanje rešenja za različite vrste odsustva.
 • Pruža mogućnost vođenja evidencije i automatskog izračunavanja ukupnog staža zaposlenih.
 • Upravljanje procesima i aktivnostima koje imaju za cilj praćenje stručnog usavršavanja i razvoj zaposlenih.
 • Ocenjivanje radne uspešnosti zaposlenih.
 • Evidencija podataka o kandidatima omogućava lakše praćenje rezultata konkursa, izbor i raspoređivanje novih radnika.
 • Pruža mogućnost pregleda zaposlenih po radnim mestima, stručnoj spremi, zanimanju i radnom angažovanju, po datumu zasnivanja i prestanku radnog odnosa.
 • Grupa izveštaja koja daje pregled strukture po nacionalnosti, obrazovanju, organizaciji, starosti i polu.
 • Pružaju pregled kvalifikacione strukture po stručnoj spremi, koeficijentima složenosti, starosnim grupama i polu.
 • Prikazuje spisak radnika sa raspoloživim brojem dana godišnjeg odmora u izabranoj godini (preneseno iz prethodne i broj dana iz tekuće), kao i broj iskorišćenih dana.
 • Pregled zaposlenih koji su napustili organizaciju u određenom periodu i pregled radnika koji su stupili u radni odnos u zadatom vremenskom periodu.

IZVEŠTAJI

 • Pregled zaposlenih po ukupnom stažu radnika, prikaz tekućeg i prethodnog radnog staža
 • Sistematizacija radnih mjesta
 • Spisak radnika
 • Struktura zaposlenih
 • Statistički izveštaji
 • Radnici sa uslovom za penziju
 • Lista dana godišnjeg odmora
 • Fluktuacija zaposlenih
 • Pregled zaposlenih koji ispunjavaju uslov za penziju

MODULI