EcoOne funkcionalnosti

EcoOne Servis

EcoOne servis predstavlja poslovno softversko rešenje ERP klase koje omogućava integraciju poslovnih procesa preduzeća i njihovo efikasno upravljanje. Servis je podeljen u softverske pakete koji odgovaraju specifičnim potrebama preduzeća zavisno od njihove veličine i privredne grane u kojoj posluju uz puno uvažavanje pozicioniranosti finansijske funkcije unutar njihove organizacije.

Funkcionalnosti EcoOne servisa

Funkcionalnosti su grupisane prema srodnosti i podeljene u grupe:

Upravljanje finansijama
EcoOne Finansije su jedna od osnovnih poluga za kontinuirano funkcionisanje preduzeća, od izvršenja njenih zadataka često zavisi izvršenje i ostalih poslovnih procesa unutar preduzeća. Kroz naš set modula obezbedićete usklađivanje dinamike priliva i odliva novčanih sredstava, te regulisanje novčanih tokova i praćenje finansijskih odnosa. Naš sistem omogućava generisanje finansijskih izveštaja i u potpunosti će zaokružiti vaše potrebe vođenja preduzeća u finansijskom smislu.

Upravljanje ljudskim resursima
EcoOne Ljudski resursi predstavljaju ključni element u stvaranju dodatnih vrednosti preduzeća. EcoOne će vam pomoći da pretvorite znanja u komparativnu prednost te dodatnu pažnju posvetite intelektualnom kapitalu vaše kompanije. Različiti setovi naših funkcionalnosti kreiranih na osnovu dugogodišnjeg iskustva obezbediće kvalitetno upravljanje ljudskim resursima vašeg preduzeća kao neophodnog preduslova za poslovni uspeh.

Robno materijalno
EcoOne Robno materijalno knjigovodstvo pruža mogućnosti za definisanje normativa i izradu radnih naloga kojima se evidentira količina gotovih proizvoda. Detaljni prikazi promene stanja materijala, kao i svih vrsta ulaznih i izlaznih faktura samo su neke od funkcionalnosti našeg sistema. EcoOne će vam omogućiti efikasno upravljanje sistemom nabavki, detaljno praćenje podataka o svakoj kupovini i dugovanju, kao i evidentiranje svih relevantnih podataka u vezi sa dobavljačima, cenovnicima i katalozima artikala.

Vozila i putni nalozi
EcoOne putni nalozi omogućiće praćenje trenutnog stanja i evidentiranje promena na svim osnovnim sredstvima u vašem preduzeću koja pripadaju kategoriji vozila. Evidencija i praćenje troškova vezanih za vozila i službena putovanja, a posebno upravljanje ovim troškovima, predstavlja izazov sa kojim se preduzeća svakodnevno susreću. Kroz automatizovan proces obrade putnih naloga i vođenjem računa o direktnim i indirektnim troškovima, koji nastaju u ovom segmentu, naš sistem će učiniti vaše poslovanje bržim i jednostavnijim. Takođe, kroz evidenciju o servisima vozila, proteklim kvarovima, alarmiranju o isteku registracija i osiguranju, EcoOne će sigurnost i administrativne zahteve kompanije podići na viši nivo.

Dokumenti
Papirni dokumenti su još uvek najvažniji izvor informacija u preduzećima. Potraga za podacima iz tako arhiviranih dokumenata je težak i dugotrajan posao. Smanjenjem administracije i troškova skladištenja, „kancelarija bez papira“ povećava učinkovitost brzim unosom i pronalaženjem dokumenata, te nudi kontrolisan pristup dokumentima u skladu sa korisničkim ovlašćenjima. Sistem jednostavnog unosa i praćenja ulazne i izlazne dokumentacije preduzeća.

Upravljanje Finansijama

standard pack

 • Mogućnost pregleda formi blagajne sa jasnim uvidom u stanje blagajne na određeni dan.
 • Kreiranje zaglavlja blagajne za evidencije svih blagajničkih promena za jedan dan.
 • Mogućnost knjiženja blagajne.
 • Radnik koji radi na evidenciji blagajničkih promena ima mogućnost da aktivira opcije pomoću kojih će moći da vidi promene i radi samo na promenama koje je sam evidentirao.
 • Izveštajni podsistem.

enterprise pack

 • Mogućnost pregleda formi blagajne sa jasnim uvidom u stanje blagajne na određeni dan.
 • Kreiranje zaglavlja blagajne za evidencije svih blagajničkih promena za jedan dan.
 • Mogućnost knjiženja blagajne.
 • Radnik koji radi na evidenciji blagajničkih promena ima mogućnost da aktivira opcije pomoću kojih će moći da vidi promene i radi samo na promenama koje je sam evidentirao.
 • Mogućnost knjiženja blagajne i prenos u finansije nakon definisanih šema knjiženja.
 • Izveštajni podsistem.

standard pack

 • Omogućava dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih neproknjiženih izvoda.
 • Evidentiranje stavki izvoda.
 • Izveštajni podsistem.

enterprise pack

 • Omogućava dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih neproknjiženih izvoda.
 • Evidentiranje stavki izvoda.
 • Izveštajni podsistem.

standard pack

 • Evidencija i unos osnovnih sredstava sa osnovnim podacima.
 • Mogućnost raspoređivanja osnovnih sredstava po lokacijama (objekti, spratovi, prostorije) kao i radnicima zaduženim za sredstvo.
 • Unos dodatnih informacija o osnovnom sredstvu (unos registarskih oznaka, serijskih brojeva, itd.).
 • Evidencija sastavnih delova osnovnog sredstva, tj. njegove strukture.
 • Popis osnovnih sredstava sa pripadajućom popisnom listom.
 • Brzi unos osnovnih sredstava (u slučajevima nabavke većeg broja identičnih sredstava, npr. stolovi, stolice, kancelarijska oprema).
 • Izveštajni podsistem.

enterprise pack

 • Evidencija i unos osnovnih sredstava sa osnovnim podacima.
 • Mogućnost raspoređivanja osnovnih sredstava po lokacijama (objekti, spratovi, prostorije) kao i radnicima zaduženim za sredstvo.
 • Unos dodatnih informacija o osnovnom sredstvu (unos registarskih oznaka, serijskih brojeva, itd.).
 • Evidencija sastavnih delova osnovnog sredstva, tj. njegove strukture.
 • Popis osnovnih sredstava sa pripadajućom popisnom listom.
 • Brzi unos osnovnih sredstava (u slučajevima nabavke većeg broja identičnih sredstava, npr. stolovi, stolice, kancelarijska oprema).
 • Kategorizacija osnovnih sredstava (mogućnost klasifikovanja sredstava u grupe za potrebe dodatnog analitičkog izveštavanja).
 • Vođenje pomoćne finansijske knjige osnovnih sredstava (analitika finansijskih promena).
 • Nalozi za obračun i knjiženje promena nad većim brojem osnovnih sredstava.
 • Štampa finansijske popisne liste.
 • Automatsko knjiženje rezultata popisa.
 • Procena vrednosti osnovnih sredstava.
 • Automatsko knjiženje procene vrednosti osnovnih sredstava.
 • Izveštajni podsistem.

standard pack

 • Korišćenje izvoda otvorenih stavki.

enterprise pack

 • Omogućeno je dodavanje novih, pregled i izmena postojećih naloga.
 • Evidentiranje stavki naloga.
 • Pomoću odgovarajućih formi koje se nalaze u našim paketima omogućeno je napredno filtriranje podataka.
 • Brz i jednostavan pregled podataka sortiran po nahođenju korisnika.
 • Prikaz dobijenih podataka kroz izveštaje i eksport dobijenih podataka u druge formate.
 • Mogućnosti povezivanja i razvezivanja otvorenih stavki sistema.
 • Mogućnost filtriranja podataka po kontu i po subanalitikama konta.
 • Predefinisnim formama moguće je hronološko povezivanje dokumentacije i povezivanje po broju dokumenata.
 • Omogućava dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih kompenzacija.
 • Unos šema knjiženja za dokumente koji se automatski prenose u finansije.
 • Forma za kreiranje zaglavlja početnog stanja.
 • Forma za unos stavki početnog stanja.
 • Izveštajni podsistem.

standard pack

enterprise pack

 • Definisanje vrsta zarada po državama/entitetima (trenutno dostupno Republika Srbija, Republika Srpska, Federacija BiH).
 • Definisanje vrsta odsustva/prisustva prema potrebama korisnika.
 • Porezi i doprinosi po vrstama rada.
 • Minuli rad po vrstama rada.
 • Šihterica (moguć prenos iz evidencije rada).
 • Obustave/dodaci po radniku (moguć brzi unos za sve radnike kod obustava/dodataka sa istim iznosom).
 • Obračun porodiljskog odsustva po proseku.
 • Obračun kredita.
 • Eksport isplata ka bankama.
 • Eksport kredita ka bankama.
 • Prenos zarada u modul Plaćanja.
 • Eksport ka poreskim organima.
 • Izveštajni podsistem.

standard pack

enterprise pack

 • Omogućava rad sa nalozima za plaćanja unutar države partnera i plaćanja u inostranstvu.
 • Izvršena je integracija generisanjem fajla sa nalozima za plaćanje po specifikaciji koju podržava aplikacija za elektronsko bankarstvo.
 • Pregled svih naloga grupisanih po statusu u kom se nalaze.
 • Virman i nalog za inostrano plaćanje je moguće štampati na predefinisani obrazac.

Upravljanje Ljudskim resursima

standard pack

 • Omogućava evidentiranje radnih mesta i sistematizacija radnih mjesta.
 • Evidencija potrebnih kvalifikacija za radna mjesta.
 • Evidencija svih poslova radnog mjesta.
 • Praćenje svih dostupnih podataka o radnicima.
 • Raspoređivanje radnika.
 • Dodavanje templejta ugovora o radu i štampanje ugovora.
 • Vođenje ažurne evidencije o zvanju, stručnoj spremi i znanju radnika.
 • Evidencija prethodnog i tekućeg staža radnika.
 • Mogućnosti evidencije i praćenja disciplinskih mera i nagrada (kažnjavanje i nagrađivanje radnika).
 • Evidencija o članovima porodice zaposlenog radnika.
 • Evidencija radnika sa invaliditetom.
 • Podaci o razlozima/načinima odlaska iz organizacije.
 • Preračun dana godišnjeg odmora na osnovu staža i početka rada.
 • Evidencija godišnjih odmora i ostalih plaćenih odsustava.
 • Dodavanje templejta za rešenje o godišnjem odmoru/plaćenom odsustvu.
 • Štampanje rešenja.
 • Izveštajni podsistem.

enterprise pack

 • Radna mesta i sisematizacija radnih mjesta.
 • Evidencija potrebne kvalifikacije za radna mjesta.
 • Evidencija svih poslova radnog mesta.
 • Praćenje svih dostupnih podataka o radnicima
 • Raspoređivanje radnika.
 • Dodavanje templejta ugovora o radu i štampanje ugovora.
 • Vođenje ažurne evidencije o zvanju, stručnoj spremi i znanju radnika.
 • Evidencija prethodnog i tekućeg staža.
 • Mogućnosti evidencije i praćenja disciplinskih mera i nagrada (kažnjavanje i nagrađivanje radnika).
 • Članovi porodice.
 • Evidencija o članovima porodice zaposlenog radnika.
 • Podaci o razlozima/načinima odlaska iz organizacije.
 • Preračun dana godišnjeg odmora na osnovu staža i početka rada.
 • Evidencija godišnjih odmora i ostalih plaćenih odsustava.
 • Dodavanje templejta za rešenje o godišnjem odmoru/plaćenom odsustvu.
 • Štampanje rešenja.
 • Evidencija konkursa za radna mesta, kandidata i njihovih kvalifikacija.
 • Ocenjivanje radnika.
 • Vođenje plana usavršavanja radnika i ocenjivanja radnika.
 • Evidencija seminara i detalja koji su vezani za sam seminar.
 • Izveštajni podsistem.

standard pack

 • Dnevna evidencija odsustva/prisustva radnika.
 • Izveštajni podsistem.

enterprise pack

 • Dnevna evidencija odsustva/prisustva radnika.
 • Prenos sati u obračun zarada.
 • Izveštajni podsistem.

Robno materijalno

standard pack

 • Mogućnost vođenja organizacionih jedinica maloprodajnog tipa.
 • Mogućnost vođenja organizacionih jedinica veleprodajnog tipa.
 • Vođenje evidencije prometa artikala prema veleprodajnim i maloprodajnim objektima.
 • Kreiranje različitih vrsta dokumenata kojima se obezbeđuje materijalna i skladišna funkcionalnost.
 • Jednostavan i uvezan međuskladišni prenos.
 • Pregledne i kompletne analitičke evidencije artikala o stanjima i promenama.
 • Uvid u stanja zaliha svih poslovnica organizacije.
 • Propratna štampana forma artikala.
 • Osnovna podešavanja sistema i evidencija svih podataka neophodnih za nesmetano funkcionisanje sistema.
 • Kroz različite setove izveštaja omogućen je uvid u materijalnu i skladišnu funkcionalnost.
 • Detaljan uvid u salda prometa i stanja zaliha.
 • Praćenje dinamike nabavke i potrošnje artikala.

enterprise pack

 • Mogućnost vođenja organizacionih jedinica maloprodajnog tipa.
 • Mogućnost vođenja organizacionih jedinica veleprodajnog tipa.
 • Praćenje materijala u magacinima po prosečnoj ceni nabavke.
 • Podržano je vođenje različitih tipova organizacionih jedinica: magacini materijala, gotovih proizvoda, konsignaciona skladišta
 • Vođenje evidencije prometa artikala prema veleprodajnim i maloprodajnim objektima.
 • Kreiranje različitih vrsta dokumenata kojima se obezbeđuje materijalna i skladišna funkcionalnost.
 • Jednostavan i uvezan međuskladišni prenos.
 • Jednostavna proizvodnja.
 • Usklađeni koraci i automatizovane veze među dokumentima što doprinosi većoj efikasnosti i produktivnosti u radu.
 • Svi dokumenti za koje se definiše šema knjiženja automatski se prenose u finansije.
 • Pregledne i kompletne analitičke evidencije artikala o stanjima i promenama.
 • Uvid i stanja zaliha svih poslovnica organizacije.
 • Propratna štampana forma artikala.
 • Kompletno analitičko knjigovodstvo o stanjima i prometu roba.
 • Automatizovani procesi koji smanjuju mogućnost greške uzrokovane ljudskim faktorom.
 • Osnovna podešavanja sistema i evidencija svih podataka neophodnih za nesmetano funkcionisanje sistema.
 • Kroz različite setove izveštaja omogućen je uvid u materijalnu i skladišnu funkcionalnost.
 • Detaljan uvid u salda prometa i stanja zaliha.
 • Praćenje dinamike nabavke i potrošnje artikala.

standard pack

 • Kategorizovanje ulaznih i izlaznih faktura po tipovima i vrstama.
 • Evidentiranje prispelih faktura i razvrstavanje prema tipu u domaći promet, uvozne, avansne fakture.
 • Mogućnost evidentiranja prispelih knjižnih odobrenja i terećenja od dobavljača.
 • Automatsko popunjavanje ulaznih faktura na osnovu završenih prijemnih dokumenata (prijemnice i kalkulacije).
 • Mogućnost automatskog internog obračuna za uvoz usluga i posebnu šemu u građevinarstvu.
 • Generisanje izveštaja Knjiga ulaznih faktura.
 • Evidentiranje izlaznih faktura (računa) za domaći promet, izvoz i avansne uplate.
 • Mogućnost evidentiranja finansijskih knjižnih odobrenja i terećenja kupcima vezivanjem uz konkretnu izdatu fakturu.
 • Povrat već fakturisane robe vezivanjem za izdati račun.
 • Izrada predračuna i mogućnost konvertovanja predračuna u račun.
 • Izveštaj stanja avansnih faktura analitički i sumarno za partnera.
 • Evidentiranje ugovora sa kupcima.
 • Vezivanje izlaznih računa za ugovore sa kupcima.
 • Generisanje izveštaja Knjiga izlaznih faktura.
 • Generisanje izveštaja PDV prijava.
 • Mogućnost pojedinačnog i grupnog štampanja izlaznih računa svih tipova i vrsta.

enterprise pack

 • Kategorizovanje ulaznih i izlaznih faktura po tipovima i vrstama.
 • Evidentiranje prispelih faktura i razvrstavanje prema tipu u domaći promet, uvozne, avansne fakture.
 • Mogućnost evidentiranja prispelih knjižnih odobrenja i terećenja od dobavljača.
 • Automatsko popunjavanje ulaznih faktura na osnovu završenih prijemnih dokumenata (prijemnice i kalkulacije).
 • Mogućnost automatskog internog obračuna za uvoz usluga i posebnu šemu u građevinarstvu.
 • Mogućnost povezivanja ulaznih faktura sa ugovorima i narudžbama sklopljenim sa dobavljačima.
 • Povezivanje ulaznih faktura sa finansijskim računovodstvom, odnosno automatizam knjiženja ulaznih faktura u finansijske naloge od strane klijenta definisanim šemama za prenos u finansijsko računovodstvo.
 • Generisanje izveštaja Knjiga ulaznih faktura.
 • Evidentiranje izlaznih faktura (računa) za domaći promet, izvoz i avansne uplate.
 • Mogućnost evidentiranja finansijskih knjižnih odobrenja i terećenja kupcima vezivanjem uz konkretnu izdatu fakturu.
 • Povrat već fakturisane robe vezivanjem za izdati račun.
 • Automatsko knjiženje izlaznih faktura u finansijske naloge, na konta unapred definisana šemama za prenos izlaznih faktura u finansijsko računovodstvo.
 • Izrada predračuna i mogućnost konvertovanja predračuna u račun.
 • Izveštaj stanja avansnih faktura analitički i sumarno za partnera.
 • Evidentiranje ugovora sa kupcima.
 • Mogućnost povezivanja izlaznih faktura sa ugovorima, ponudama i/ili porudžbinama.
 • Prenos definisanih uslova sa ugovora, ponuda i/ili porudžbina na izlaznu fakturu.
 • Vezivanje izlaznih računa za ugovore sa kupcima.
 • Generisanje izveštaja Knjiga izlaznih faktura.
 • Generisanje izveštaja PDV prijava.
 • Mogućnost pojedinačnog i grupnog štampanja izlaznih računa svih tipova i vrsta.

standard pack

enterprise pack

 • Omogućava planiranje nabavke po različitim vremenskim intervalima: godišnje, kvartalno, mesečno, sedmično i periodično.
 • Kreiranje narudžbi na osnovu zahteva i na osnovu ugovora.
 • Evidentiranje zahteva za nabavku u vidu trebovanja materijala ili usluga.
 • Evidentiranje i praćenje realizacije ugovora.
 • Generisanje narudžbi iz ugovora, zahteva i plana.
 • Dubinsko kopiranje narudžbi.
 • Izveštajni podsistem.

standard pack

enterprise pack

 • Omogućava planiranje prodaje po različitim vremenskim intervalima: godišnje, kvartalno, mesečno, sedmično i periodično. Definisanje plana je omogućeno za robe, usluge, partnere i države.
 • Vođenje ugovora i aneks ugovora, unos instrumenata obezbeđenja ugovora, praćenje rokova isporuka i kontrola realizacije. Vezivanje dokumenata za ugovor. Kreiranje ugovora na osnovu ponude.
 • Izrada ponude za robu i usluge. Definisanje rabata za kupce, odnosno kategorije kupaca po prioritetu, kao i rabatnih skala za robu i usluge. Kontrola dodatnih rabata od strane rukovodioca. Kreiranje ugovora, narudžbe, računa i predračuna na osnovu ponude kao i vezivanje dokumenata za ponudu. Definisanje zavisnih troškova, carinske stope i marže na ponudi.
 • Porudžba definiše konkretne količine i iznose, rabate, uslove, načine plaćanja i isporuke.
 • Integracija sa EcoOne Nabavke u delu koji se odnosi na kreiranje otpremnica, faktura i predračuna na osnovu narudžbe.
 • Omogućava vođenje programa artikala i pregled izveštaja prodaje po programu artikala na određen datum.
 • Mogućnost pregleda forme analitičkog lagera datog magacina i kartice artikala.
 • Mogućnost štampanja kartice artikala.
 • Uvid u stanje zaliha svih poslovnih jedinica organizacije.
 • Izveštajni podsistem.

Vozila i putni nalozi

standard pack

 • Evidentiranje i obračun domaćih i inostanih valuta kroz putne naloge.
 • Evidencija svih sredstava prevoza koja se koriste za službeni put.
 • Evidencija svih troškova službenog putovanja.
 • Definisanje iznosa dnevnice službenog putovanja za svaku državu pojedinačno. U slučaju da se iznos dnevnice promeni, unesena izmena se sačuvava u sistem.
 • Automatizovan poces obrade putnog naloga i obračun dnevnica u skladu sa važećim zakonima i propisima koji regulišu tu oblast.
 • U slučaju inostranih putnih naloga, omogućeno je praćenje relacije koje su pređene u toku putovanja.
 • Mogućnost plaćanja putnog naloga putem virmana i štampanje obrazaca za popunjavanje putnih naloga.
 • Izveštajni podsistem.

enterprise pack

 • Evidentiranje i obračun domaćih i inostanih valuta kroz putne naloge.
 • Evidencija svih sredstava prevoza koja se koriste za službeni put.
 • Evidencija svih troškova službenog putovanja.
 • Definisanje iznosa dnevnice službenog putovanja za svaku državu pojedinačno. U slučaju da se iznos dnevnice promeni, unesena izmena se sačuvava u sistem.
 • Automatizovan poces obrade putnog naloga i obračun dnevnica u skladu sa važećim zakonima i propisima koji regulišu tu oblast.
 • U slučaju inostranih putnih naloga, omogućeno je praćenje relacije koje su pređene u toku putovanja.
 • Mogućnost plaćanja putnog naloga putem virmana i štampanje obrazaca za popunjavanje putnih naloga.
 • Izveštajni podsistem.

standard pack

 • Evidencija osiguravajućih kuća i svih vozila u preduzeću.
 • Omogućava dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih neproknjiženih izvoda.
 • Omogućava dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih servisa vozila.
 • Omogućava dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih usluga izvršenih u sklopu servisiranja vozila.
 • Istorija postavljanja i skidanja guma na vozilima. Pregled, izmena i dodavanje.
 • Evidencija opreme vozila. Pregled, izmena i dodavanje.
 • Podešavanje alarmiranja.
 • Omogućava evidenciju, dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih registracija vozila.
 • Omogućava dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih utrošaka goriva.
 • Izveštajni podsistem.

enterprise pack

 • Evidencija osiguravajućih kuća i svih vozila u preduzeću.
 • Omogućava dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih neproknjiženih izvoda.
 • Omogućava dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih servisa vozila.
 • Omogućava dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih usluga izvršenih u sklopu servisiranja vozila.
 • Istorija postavljanja i skidanja guma na vozilima. Pregled, izmena i dodavanje.
 • Evidencija opreme vozila. Pregled, izmena i dodavanje.
 • Podešavanje alarmiranja.
 • Omogućava evidenciju, dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih registracija vozila.
 • Omogućava dodavanje novih, pregled i izmenu postojećih utrošaka goriva.
 • Izveštajni podsistem.

Dokumenti

standard pack

 • Definisanje organizacionih jedinica unutar organizacije sa pripadajućim šiframa i periodom važenja.
 • Prikaz detaljne horizontalne i vertikalne organizacije preduzeća sa pripadajućim šiframa kao sastavnim delom protokolnog broja, definisanje hijerarhije unutar organizacije i perioda važenja.
 • Evidencija predmeta koji se unose u knjige protokola.
 • Jasno definisan tip pošiljaoca (pravno lice, fizičko lice, interni pošiljoc).
 • Vođenje delovodnika i upisnika.
 • Evidencija o životnom ciklusu predmeta sa naznačenim elementima koji govore ko je nosilac, kome i kada proslijeđen predmet.
 • Vezivanje novih zapisa sa postojećim u cilju dobijanja podbroja.
 • Upućivanje zahteva za protokolisanje prema centralnom protokolu.
 • Odobranvanje zahteva za protokolisanje.
 • Automatko generisanje broja za protokolisanje.
 • Izveštajni podsistem.

enterprise pack

 • Definisanje organizacionih jedinica unutar organizacije sa pripadajućim šiframa i periodom važenja.
 • Prikaz detaljne horizontalne i vertikalne organizacije preduzeća sa pripadajućim šiframa kao sastavnim delom protokolnog broja, definisanje hijerarhije unutar organizacije i perioda važenja.
 • Evidencija predmeta koji se unose u knjige protokola.
 • Jasno definisan tip pošiljaoca (pravno lice, fizičko lice, interni pošiljoc).
 • Vođenje delovodnika i upisnika.
 • Evidencija o životnom ciklusu predmeta sa naznačenim elementima koji govore ko je nosilac, kome i kada proslijeđen predmet.
 • Vezivanje novih zapisa sa postojećim u cilju dobijanja podbroja.
 • Upućivanje zahteva za protokolisanje prema centralnom protokolu.
 • Odobranvanje zahteva za protokolisanje.
 • Automatko generisanje broja za protokolisanje.
 • Izveštajni podsistem.