PLAN I ANALIZA

EcoOne Plan i Analiza obezbeđuje podršku funkcijama evidencije i praćenja plana, provođenja rebalansa plana, te izveštavanja na temelju poređenja planiranih i ostvarenih iznosa. Ovaj modul takođe omogućava automatsko praćenje realizacije izvršenja usvojenih planova i pravovremeno donošenje korektivnih mera na bazi indikatora odstupanja ostvarenog u odnosu na planirano.

BENEFITI

 • Integrisanost sa upravljačkim računovodstvom
 • Integracija računovodstvenog planiranja sa prometom u glavnoj knjizi
 • Definisanje više različitih planova koji se posmatraju
 • Praćenje realizacije definisanih planova i pravovremeno vršenje korektivnih aktivnosti u slučaju velikih indeksa odstupanja
 • Omogućen unos rebalansa

FUNKCIONALNOSTI

 • Predstavlja šifarnik planova.
 • Grupisanje analitičkih konta u planske pozicije i dodeljivanje planiranih iznosa po analitičkim kontima.
 • Mogućnost unosa rebalansiranih vrednosti za pojedine stavke.
 • Omogućava pregled planiranih i ostvarenih vrednosti u traženom vremenskom opsegu, sa prikazanim relativnim i apsolutnim indeksima odstupanja planiranog od ostvarenog, po kontima i mestima troška.
 • Prikaz ostvarenih troškova sa mogućnošću dobijanja analitičkih podataka iz finansijskih promena, za traženi konto, period ili mesto troška.
 • Pregled prihoda/rashoda u tri uzastopne godine sa izračunatim indeksima, procentima i razlikama između uzastopnih godina.
 • Mogućnost pregleda salda u tekućoj godini, sa analizom učešća pojedinih sintetika u grupi, grupa u klasi i sintetika u klasi konta.
 • Prikaz broja dana valute i broja dana kašnjenja za poslovne partnere u traženom periodu.

IZVEŠTAJI

 • Uporedni prikaz prihoda po kontima
 • Uporedni prikaz rashoda po kontima
 • Uporedni prikaz prihoda po kontima, horizontalna analiza
 • Uporedni prikaz rashoda po kontima, horizontalna analiza
 • Uporedni prikaz salda po kontima, vertikalna analiza
 • Štampa plana
 • Troškovi plana i analize
 • Planovi sa rebalansom
 • Planirani i ostvareni troškovi poslovanja na dan

MODULI