ADMINISTRACIJA

EcoOne Administracija namenjen je za administriranje i upravljanje sistemom. Modul administracija je u funkciji administratora koji ima potpunu kontrolu nad sistemom.

Upravljanje administracijom odgovoran je posao, stoga je preporuka da ga obavlja samo jedna osoba koja će imati potpunu kontrolu nad ostalim korisnicima.

EcoOne Administracija omogućava:

 • funkcionalnosti koje se tiču bezbednosti podataka i informisanosti korisnika
 • definisanje prava korisnika
 • administriranje korisničkih naloga

BENEFITI

 • Mogućnost formiranja jedne ili više grupa prava pristupa, radi lakšeg upravljanja pristupom programu
 • Evidencija i praćenje svih korisnika sistema na jednom mjestu
 • Sigurnost na nivou pojedinačnog korisnika
 • Dodele prava uvida u pogram, bez mogućnosti dodavanja, izmene ili brisanja
 • Kontrola dodeljivanja prava pristupa programu na nivou pojedinačne forme, komande ili izveštaja
 • Mogućnost dodele prava na nivou dodavanja, izmene ili brisanja
 • Pregled aktivnosti korisnika
 • Praćenje statističkih izveštaja na nivou korisnika ili na nivou sistema

FUNKCIONALNOSTI

 • EcoOne Administracija omogućava evidenciju osnovnih podataka korisnika koji se loguju na sistem, njihovu aktivaciju i deaktivaciju. Podržava dva načina autentifikacije na sistem: korisničko ime, lozinku i Windows autentifikaciju.
 • Kreiranje korisničkih grupa prema zahtevima poslovnih procesa u preduzeću, dodela prava grupama i pridruživanje korisnika. Prava se definišu na nivou: pregleda, dodavanja, izmene, brisanja, štampanja, izvoza i pregleda istorije izmena, prava na izvršavanje određenih komandi i pregled izveštaja.
 • Omogućeno je definisanje pojedinačnih prava korisnicima u slučajevima kada su jednom članu grupe dodeljena i dodatna prava.
 • Mogućnost postavljanja obaveštenja svim korisnicima sistema i kreiranje rezervnih kopija baze podataka kroz aplikaciju.
 • Pregled statističkih podataka vezanih za aktivnosti korisnika na ažuriranju podataka u sistemu po korisnicima, po modulima i za određen period.

MODULI