NABAVKA

Uz EcoOne Nabavka pronađite nove načine za uštedu tako što ćete optimizovati celokupni proces nabavke – od planiranja i kreiranja narudžbenice do izbora dobavljača, fakturisanja i plaćanja.

Uz pomoć funkcionalnosti ovog modula obezbedili smo efikasno upravljanje narudžbama, ugovorima, zahtevima, ponudama i planovima. Pored toga što objedinjuje spisak dobavljača, daje uvid o učinku svakog dobavljača i omogućava analizu poručenih sredstava. Sve evidencije unutar modula izveštajno su podržane.

BENEFITI

 • Optimizacija celokupnog procesa nabavki
 • Detaljna analiza celokupnog procesa nabavki u toku poslovne godine
 • Integrisanost modula nabavki sa drugim komplementarnim modulima sistema
 • Održavanje baze podataka dobavljača
 • Pravovremeno praćenje svih narudžbi
 • Konzistentnost izveštaja u različitom vremenskom trenutku kreiranja
 • Kontinuirano praćenje ugovora zaključenih sa dobavljačima i pravovremena reakcija na tržišne promjene
 • Kreiranje PDV prijave

FUNKCIONALNOSTI

 • Omogućava planiranje nabavke po različitim vremenskim intervalima: godišnje, kvartalno, mesečno, sedmično i periodično. Definisanje plana je omogućeno za robe i usluge.
 • Logička podela plana: godišnji, kvartalni, mesečni, periodični i sedmični.
 • Kreiranje ponuda prema dobavljaču, štampanje ponude, brzi unos cena ponude.
 • Evidentiranje zahteva za nabavku u vidu trebovanja materijala ili usluga.
 • Evidentiranje i praćenje realizacije ugovora.
 • Generisanje narudžbenica iz ugovora, zahteva i plana.

IZVEŠTAJI

 • Zahtev za ponudu
 • Zahtev za nabavku
 • Narudžba
 • Kontrola realizacije ugovora
 • Kontrola realizacije narudžbe/ca

MODULI