Našim rešenjem ćete zadovoljiti potrebe svojih klijenata bez obzira na njihovu delatnost. Pored opštih poslovnih procesa, naš servis građen na decenijskim iskustvima, u stanju je da odgovori na širok spektar specifičnosti rada vaših klijenata.

USKORO!

Dostupan bilo kada, bilo gde

Ne postoji instalacija kod korisnika

Sigurnost podataka na najvišem nivou

Bez dodatnih investicija u opremu

Brže i efikasnije poslovanje

Jednostavno i intuitivno

Korisnička podrška

Pokrivenost svih poslovnih procesa

Prati rast vašeg biznisa

Bez skrivenih troškova

Napravi razliku
Pokreni EcoOne

Namenjen je malim i srednjim preduzećima koja odgovornost za finansijski deo poslovanja prenose na knjigovodstvene agencije.

DETALJNIJE

Pokriva rad preduzeća sa kompleksnijim poslovnim procesima i rad onih poslovnih subjekata koji pokazuju tendenciju rasta i proširenja obima posla.

DETALJNIJE

POSLOVNO INFORMACIONI SISTEM NAMENJEN MALIM I SREDNJIM PREDUZEĆIMA

Sve što Vam treba za jednostavno, uspešno i sigurno vođenje poslovanja malih ili srednjih preduzeća od sada dostupno na jednom mestu.

Dostupan bilo kada, bilo gde

Osigurajte pristup Vašoj aplikaciji u bilo koje vreme i sa bilo kog mesta. EcoOne servis Vam omogućava dostupnost u režimu 24/7. To praktično znači da ćete imati mogućnost rada na Vašoj aplikaciji sa bilo koje tačke, u bilo koje vreme i sa bilo kog računara koji ima pristup internet konekciji.

Ne postoji instalacija kod korisnika

Koristeći EcoOne servis On Cloud imaćete jedinstvenu priliku da inovirate Vaš poslovni koncept a time samo poslovanje podignete na viši nivo. Komplikovane implementacije koje su iziskivale dugotrajno vreme i dodatne, često nepredviđene troškove, sada su deo prošlosti. Za korišćenje EcoOne servisa nije potrebna nikakva implementacija kod samog korisnika a pokretanje aplikacije se realizuje putem Internet veze u najkraćem roku.

Sigurnost podataka na najvišem nivou

Vaši podaci skladište se u Data Centru koji je izgrađen po najvišim svetskim standardima i ima najviši nivo kategorizacije sigurnosti, Tier 4, kojim se garantuje u ovom trenutku najviši kvalitet usluge posmatrano u globalnim razmerama. Za ostvarivanje ovakvih performansi sistema garantuje hardverska infrastuktura globalnih lidera na tom polju i najviši nivo ekepertize koji je koncentrisan u stručnom potencijalu zaposlenih. Kroz sve navedeno EcoOne servis pruža najviši nivo bezbednosti vaših podataka čime sa poslovnog aspekta Vaše poslovanje ima potreban nivo sigurnosti koji je veoma teško samostalno obezbediti.

Bez dodatnih investicija u opremu

EcoOne servis smanjuje visinu jednokratnih investicionih troškova. U pitanju je čitav spektar troškova od onih vezanih za hardversku infrastrukturu do operativnih troškova, koji su neophodni kako bi sistem pravilno funkcionisao. Za normalan rad EcoOne-a potreban je računar prosečnih performansi i pristup internetu.

Brže i efikasnije poslovanje

U situaciji kada privredni subjekti imaju tendenciju rasta, od fundamentalnog značaja je da obezbede odgovarajuću produktivnost. U ovom segmentu EcoOne servis će Vam pomoći da se koncentrišete na osnovnu delatnost Vašeg biznisa dok ćete svu odgovornost za funkcionisanje sistema i pravnu regulativu vođenja poslovanja delegirati na EcoOne tim. Poboljšanje performansi EcoOne servisa se dešava bez ikakvog uticaja na rad korisnika i ne zahteva njegov dodatni angažman.

Jednostavno i intuitivno

Jednostavan pristup i korišćenje EcoOne-a predstavlja veliku prednost za sve njegove korisnike. Poslovni procesi podeljeni su u logične celine koji su rezultat dugogodišnjeg rada i dobrih poslovnih praksi naših korisnika. Aplikacija je osmišljena tako da Vas logički vodi kroz definisane procese a korisničko okruženje obezbeđuju minimalno zamaranje tokom rada.

Korisnička podrška

Svojim klijentima smo obezbedili najviši nivo korisničke podrške po uzoru na svetske vodeće lidere u ovoj oblasti. Korisnici će uz kupovinu određenog paketa dobiti jasno definisana pisana i video korisnička uputstva. Pored ovih benefita, korisnici će imati mogućnost direktne komunikacije sa EcoOne timom putem EcoOne podrške.

Pokrivenost svih poslovnih procesa

Bez obzira na veličinu preduzeća uz korišćenje odgovarajućeg EcoOne paketa svi Vaši poslovni procesi biće zadovoljeni. Niz različitih i naprednih funkcionalnosti koje nudi EcoOne garantuje korisniku efikasan, a široka paleta izveštaja transparentan rad. Paket obuhvata različite funkcionalnosti, a oni čine jedinstvenu celinu kojom se pokrivaju svi poslovni procesi. Sa druge strane nudi se mogućnost nadogradnje dodatnim alatima i tehnologijama radi specifičnih potreba svakog preduzeća.

Prati rast vašeg biznisa

EcoOne paketi su koncipirani tako da svojim korisnicima, s jedne strane, obezbede pokrivenost isključivo onih poslovnih procesa koji su mu potrebni, dok sa druge strane daje mogućnost korisniku da vrši nadogradnju paketa određenim pogodnostima u skladu sa rastom poslovanja koji diktira sam biznis. To se odnosi i na kreiranje optimalnog odnosa između prihoda i rashoda preduzeća gde će kroz mesečnu pretplatu, koja je jedini trošak, korisnik obezbediti predvidiv mesečni rashod.

Bez skrivenih troškova

Plaćate koliko potrošite! Prilikom pokretanja EcoOne servisa, pored mjesečne pretplate za korišćenje servisa, korisnik nema dodatne toškove implementacije poslovnog rešenja. Na ovaj način nećete samo uštedeti na inicijalnim troškovima, ovim ćete skratiti vreme od kupovine do korišćenja servisa na najmanju moguću meru.

Zašto pokrenuti EcoOne

 • Povećanje poslovne fleksibilnosti
 • Smanjenje potrebnog vremena za implementaciju
 • Smanjenje rizika neuspeha implementacije
 • Vođenje poslovanja u digitalnom okruženju
 • Najviši nivo bezbednosti podataka
 • Najviši nivo dostupnosti u režimu 24/7
 • Puna optimizacija svih performansi sistema
 • Dostupnost podacima sa bilo kog mesta u bilo kom trenutku
 • Usklađenost sa važećom pravnom regulativom
 • Prilagođenost visoko decentralizovanim preduzećima
 • Jednostavna mogućnost skaliranja kapaciteta na zahtjev